ארכיון

שנת תשפ"ד

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תתצ"ג - 3' אוצרות המועדים - יוהכ"פ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ג - 4' אוצרות המועדים - סוכות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ד בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ה נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ו לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ו - 1' ונתתי שלום - מהדורה קצרה - פורמט קריאה קריאה
תתצ"ז וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ח חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתצ"ט תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ק ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"א וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ב - 2' תדפיס פנינים - וישב - פורמט קריאה קריאה
תתק"ב - 1' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ב וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ג מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ד ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ה ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ו שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ז וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ח בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ט בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"י יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"א משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ב תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ג תצווה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ד כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקט"ו ויקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקט"ז פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ז ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ז - 1' אוצרות המועדים - פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ח צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקי"ט שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"כ תזריע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"א - 2' אוצרות המועדים פסח - אה"ק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"א מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"א - 1' אוצרות המועדים - פסח ארהב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ב אחרי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ג קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ד אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ה בהר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ה - 1' ל"ג בעומר - ארה"ב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ו בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ז במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ז - 1' אוצרות המועדים - שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ח נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקכ"ט בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתק"ל שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקל"א - 1' יתיר מבחיוהי - פורמט קריאה קריאה
תתקל"א קרח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקל"ב חקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקל"ב בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקל"ד פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתקל"ה מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה