ארכיון

שנת תשפ"ב

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תת"מ ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ה וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ה - 3' אוצרות המועדים-יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ה - 2' אוצרות המועדים-ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ו - 2' אוצרות המועדים-סוכות ושמח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ז בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ו האזינו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ח נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ט לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ת וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"א חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ב תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ג ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ד וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ה וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ו מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ו - 2' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ז ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ח ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ט שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"י וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"א בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ב בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ג יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ד משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתט"ו תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתט"ז - 2' פורים קטן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתט"ז תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ז כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ח ויקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתי"ט פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"כ ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"כ - 2' אוצרות המועדים - פורים - פורמט קריאה קריאה
תתכ"א צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ב שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ג - 2' אוצרות ההגדה - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ג - 3' אוצרות המועדים - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ג תזריע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ד מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ה אחרי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ו קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ז אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ח בהר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתכ"ט בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ל במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ל - 2' אוצרות המועדים - שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"א נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ב בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ג שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ד קרח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ה חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ו בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ז פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ח מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתל"ט דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"מ ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"א עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ב ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ג שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ד כי תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ה כי תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ו נצבים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה