ארכיון

שנת תשע"ט

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תרנ"ה וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 4' סוכות ושמחת תורה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ו בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ז נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ח לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ט וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ס חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"א תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ב ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ג וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ד וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ד - 2' חג החנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ה מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ו ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ז ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ח שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ט וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
עת"ר בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"א בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ב יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ג משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ד תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ה תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ו כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ז ויקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרע"ח פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
עטר"ת ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
עטר"ת - 2' אוצרות המגילה - פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
פר"ת צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרפ"א שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרפ"ב תזריע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרפ"ג מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרפ"ד אחרי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרפ"ה קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרצ"ה פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרצ"ו מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרצ"ז דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרצ"ח ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרצ"ט עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ש ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"א שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ב תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ג תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה