ארכיון

שנת תשע"ד

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תדפי"ס ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תדפי"ס יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תדפי"ס חג סוכות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תדפי"ס שמחת תורה שמיני עצרת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ד נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ה לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ו וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ז חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ח תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ט ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ל וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"א וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"א - 2' חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ב ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ג ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ד שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ה וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ו בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ז בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ח יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תל"ט משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"מ תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"א תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ב תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ג ויקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ד פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ה ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ו צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ו - 2' ביאורי מגילה - פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ז שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ח תזריע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תמ"ט מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"נ קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"א אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ב בהר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
45"2 - 2' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ג בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ד במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ה - 2' חג השבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ה נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ו בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ז שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ח קרח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנ"ט חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ס בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"א פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ב - 2' ימי בין המיצרים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ב מטות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ג מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ד דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ה ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ו עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ז ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ח שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תס"ט תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ע תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"א נצבים-וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה