ארכיון

שנת תשפ"ג

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תתמ"ו - 2' וילך - אוצרות הקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ו - 3' אוצרות המועדים - ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ו - 4' אוצרות המועדים - יום כיפו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ו - 5' אוצרות המועדים - סוכות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ז האזינו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ח בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתמ"ט נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"נ לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"א וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ב חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ג תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ד ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ה וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ו וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ו - 2' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ז מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ח ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתנ"ט ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ס שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"א וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ב בא - פורמט קריאה קריאה
תתס"ג בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ד משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ה יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ו תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ז תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ח כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתס"ט ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תת"ע ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"א - 2' אוצרות המועדים - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"א צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ב שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ג תזריע--מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ד אחרי - קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ה אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ו בהר - בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ו במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תתע"ו - 2' אוצרות המועדים - שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה