ארכיון

שנת תשע"ח

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תרי"ב - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 4' סוכות ושמח"ת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 5' דרכי החסידות ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 6' דרכי החסידות יום כיפור - פורמט קריאה קריאה
תרי"ב - 7' דרכי החסידות סוכות - פורמט קריאה קריאה
תרי"ב - 8' דרכי החסידות שמחת תורה - פורמט קריאה קריאה
תרי"ג נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ד לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרט"ו וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרט"ז חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ז תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ח ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ט וישלח - יט כסלו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ט - 2' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"כ וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"א ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ב ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ג שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ד וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ה בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ו בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ז יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ח משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ט תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ל תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"א תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ב ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה