ארכיון

שנת תשפ"ב

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תשצ"ה - 2' אוצרות המועדים-ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ה - 3' אוצרות המועדים-יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ו האזינו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ו - 2' אוצרות המועדים-סוכות ושמח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ז בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה