ארכיון

שנת תשע"ט

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תרנ"ה וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ה - 4' סוכות ושמחת תורה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ו בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ז נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ח לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ט וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ס חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"א תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ב ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ג וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ד וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ד - 2' חג החנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ה מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ו ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ז ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ח שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרס"ט וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה