ארכיון

שנת תש"פ

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תש"ג - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד - 2' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד - 3' סוכות ושמח"ת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ה בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ו נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ז לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ח וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ט חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"י תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"א ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ב וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג - 2' אוצרות המועדים - חג חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג - 2' אוצרות המועדים - ימי החנו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ד ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשט"ו ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשט"ז שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ז וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ח בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ט בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"כ יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"א משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ב תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ג תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ד כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ה ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ו ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ז צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה