גליון תשמ"ט - 2' / 759

אוצרות המועדים תשרי - תשפ"א